Teaching

Bachelor Courses

 • Introduction Lifestyle Informatics

  Dit vak is het eerste vak dat studenten volgen wanneer ze de bachelor Lifestyle Informatics doen. In een aantal gastcolleges worden verschillende toepassingsdomeinen van Lifestyle Informatics geïllustreerd, en wordt uitgelegd welke ideeën en technieken een rol spelen. Onder begeleiding gaan de studenten in een werkgroep werken aan een project waarover ze een presentatie zullen geven. Ze verdiepen zich hierbij in die onderwerpen door het zoeken en verwerken van wetenschappelijke literatuur. De werkgroepen vormen tevens de mentorgroep, waarin o.a. aandacht geschonken wordt aan academische vaardigheden, reflectie op het eigen leerproces en studiekeuze.

 • Introduction in Modelling and Simulation

  Dit vak geeft een inleiding op verschillende aspecten van modelleren, geillustreerd aan de hand van voorbeelden die aansluiten bij contentvakken in psychologische, biomedische, en sociale disciplines. Enerzijds komen methodische aspecten van modelleren aan bod, zoals het verzamelen en specificeren van relevante kennis, het definieren van ontologieen, het opzetten van simulatie- experimenten, en het valideren van de gemaakte modellen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan inhoudelijke aspecten van dynamische modelleermethoden, zoals causale relaties en causale grafen, executeerbare specificaties, verschillen tussen kwalitatief en kwantitatief modelleren, en de integratie van kwalitatief en kwantitatief modelleren. Al deze aspecten worden toegepast in opdrachten waarbij relatief eenvoudige dynamische modellen gemaakt worden van processen in psychologische, biomedische, en sociale domeinen.

 • Project Lifestyle Informatics

  In het vak Project LI, ga je modellerings- en simulatietechnieken uit het vakgebied Kunstmatige Intelligentie toepassen. Je zult leren hoe je binnen het domein van de fysieke conditie van wielrenners, specifieke kennisregels moet specificeren, hoe je modellen ontwikkelt en hoe je deze in een bepaalde setting toepast. Je gaat ook op zoek naar een goede conditietest die je kunt gebruiken als voor- en nameting voor jouw experiment. Uiteindelijk heb je dan een slimme (software) trainingsadviseur gemaakt en getest.

 • Laboratory Lifestyle Informatics

  Een student maakt gebruikt van de Matlab-L2 omgeving en sensor-infrastructuur om een support systeem te ontwikkelen op basis van een dynamisch model. Het opdracht bestaat uit 4 delen, namelijk: conceptueel design, gedetailleerd design van een geïntegreerd agentmodel (in Matlab-L2), het uitvoeren van experimenten met de gegeven software-omgeving en analyse van de resultaten.

 • Integrative Modelling

  Veel hedendaagse software omvat meer en meer specifieke inhoud m.b.t. de context waarin het functioneert; bijvoorbeeld gedetailleerde informatie over omgeving, domein, situatie, en gebruiker(s). Dit geldt niet alleen voor de toestanden, maar ook voor de processen in die context. Om deze inhoud in te kunnen bouwen zijn vaak specifieke dynamische modellen nodig hiermee wordt de software meer context-aware. In deze cursus wordt hier aandacht aan besteed. De nadruk zal liggen op het gebruiken van domeinmodellen als basis voor modellen die binnen een systeem gebruikt kunnen worden om een realistisch probleem op te lossen.

 • Bachelor Project

Master Courses

 • Behaviour Dynamics in Social Networks

  Behavioural dynamics occurs in different forms, contexts and complexity. During the course examples of such behaviour are studied coming from software systems (e.g., knowledge- and agent-based systems), cognition (e.g., the use of beliefs, desires and intentions, complex reasoning tasks) and organisation theory (e.g., organisational change). The dynamics of behaviour of such systems is analysed (including verification and validation), modelled and simulated in this course using different techniques and tools.

 • Master project

  Each Master AI programme is finished with a master project AI. This can be an individual project as well as a group project. Information about projects (incl. internships) can be found on the Internet pages of the AI divisions. Internships proposed by the student him/herself need approval in advance from a member of staff, who will also be involved with supervising the project. The size of the graduation projects is as such that with adequate foreknowledge and complete study, the project can be finished within 6 months.